KONTAKT

Kde nás najdete: 

provozní doba:

Po - Pá  08 -15hod 

V případě potřeby servisu preferujeme Vaši osobní návštěvu u nás na servisu, popřípadě prostřednictvím mailu.  
Upozornění: Ceny oprav závisejí na obtížnosti, modelu vozu a jiných aspektech, proto tzv. od stolu opravdu nestanovujeme ceny oprav. 

Adresa:   Libichov 75, 29442, Dobrovice-Luštěnice

E-mail:  nikoservis@email.cz

Účetní oddělení: 

Klára Martincová :+420 777 712 323 

Vedoucí Logistiky: 

Dušan Martínek : +420 734 384 322  

e-mail: martinek@nikoservis.cz

Informace o zpracování osobních údajů

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme. Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete žádat, abychom informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje ale nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné opodstatněné důvody, jako jsou např. nevyrovnané dluhy. Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR). V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu nikoservis@email.cz.